Våra projekt

Våra pågående projekt omfattar allt från förebyggande arbete som Projekt Modershjärtat till akut jour som Projekt Solen. Vi anser att det är lika viktigt att ta hand om kvinnor som lever med våld som det är att förebygga våldet.

Kontakta oss om du vill veta mer!

Kvinnor fikar TE-STUGAN

MODERSHJÄRTAT

Ett av våra viktigaste och mest förebyggande projekt där mammor samlas och diskuterar föräldraskapets svårigheter och utmaningar. Här får kvinnor råd och stöd hur de ska handskas med olika sorters problem och oron som uppstår i ett föräldraskap.

Fokus ligger på förståelse av barn och ungdomar så att föräldrar kan hjälpa på rätt sätt. Här diskuterar vi även det svåra problemet som finns i förorten vad gäller ungdomar som rekryteras till kriminella gäng. Mammorna spelar här en stor roll då de bland annat besitter stor kunskap om sina söner, och vi diskuterar vad mammorna själva anser att vi tillsammans kan göra för att förebygga detta.

TE-STUGAN

I vår mysiga testuga samlas kvinnor i alla åldrar för att diskutera olika förutbestämda teman om hur en kvinnas rättighet är en mänsklig rättighet. Syftet är att synliggöra patriarkala strukturer och stärka kvinnor att ta mer makt över sitt eget liv. Här lyssnar vi aktivt och följer kvinnan hela vägen tills problemet är löst, om det är möjligt. Syftet med testugan är att de upplysa kvinnor om deras rättigheter så de tar med sig kunskap till sina nära och kära, vilket då bidrar till en snöbollseffekt av projektet.

HJÄLTINNOR

Ett projekt under utveckling. Mer information kommer!

SOLEN KVINNOJOUR

Här ges möjligheter till de mest utsatta kvinnor med eller utan barn att få kraftfullt stöd och hjälp. Här lämnas ingen kvinna utan hjälp och kvinnorna och barnen tas på största allvar. Vi kan ibland erbjuda plats i vår kvinnojour. Vi har ett fåtal platser till kvinnor och deras barn. Kvinnojouren är belägen på olika skyddade adresser i Göteborg. Det är ett självhushåll.

Vi lämnar ingen kvinna utan att solen lyser på henne igen.

Kontakta oss för vidare information.

GLÄDJEN

Projekt Glädjen är vårt aktivaste projekt. Här samlas kvinnor och får lära sig olika saker som de inte haft möjlighet till att lära sig tidigare. Det kan vara saker som att lära sig cykla, simma, lära sig hur datorer fungerar, få läxhjälp, skriva cv, och allmän vägledning.  Syftet med Projekt Glädjen är att kvinnor ska få möjlighet och verktyg för att kunna ta sig ur isolation och att stärka självkänslan.

HEMMETS TRYGGA VRÅ

Projektet är vilande för tillfället.

Vi vill åka ut och föreläsa på grundskolor i Göteborg om vad våld i nära relation gör med en familj. Syftet här är att nå de barn som lever med våld inom familjen, och att synliggöra vad våldet gör med en familj och var barnen/ungdomarna kan söka hjälp och stöd. Vi vill möjliggöra för barnen och ungdomarna att de kan nå oss för stöd och råd. Många ungdomar är dock rädda för myndigheter, och det är där vi vill komma in. Vår dörr står alltid öppen för barn och ungdomar.