Till dig som placerar

Mamma och barn får hjälp placering

VI ERBJUDER PLACERING

Vi arbetar i enlighet med Socialtjänstlagen på uppdrag av kommuner. Då vi lärt oss vikten av kvalificerad handledning bestämde vi oss för att börja erbjuda hjälp till socialtjänster, privata aktörer och familjehem. Placering sker efter överenskommelse, vardagar 08.00-15.30. Vi finns i Göteborg och Stockholm.

Kontakta oss angående placering

Hur vi jobbar

 • Vi arbetar utifrån en individuell genomförandeplan tillsammans med den utsatta och dennes handläggare. Vi utvärderar alltid våra insatser och har många nöjda omsorgstagare och placerare.
 • Vi genomför strukturerade hot- och riskbedömningar (FREDA och Patriark) och gör kontinuerliga säkerhets- och trygghetsavstämningar tillsammans med den boende.
 • Alla omsorgstagare erbjuds extra stöd och hjälp i vardagen av sin utsedda kontaktperson.
 • Ett tydligt barnperspektiv genomsyrar vår verksamhet när barn är inblandade. Alla barn får åldersadekvat information och stöd. Vi hjälper till med att anmäla till förskola/skola för medföljande barn.

 

Våra boenden

 • Hos oss bor alla som behöver placering i egna lägenheter med regelbunden kontakt med personal. I närheten av lägenheterna finns kommunikationer, affärer och annan service, exempelvis vårdcentral och bibliotek.
 • Vi har tillgång till utslusslägenhet efter det akuta skedet.

 

Utbildning

 • Samhällsvetare med påbyggnadsutbildning inom socialt arbete, kultur, migration, samt psykologi.
 • Samtalsmetodik (MI)
 • Bedömningsinstrumenten Patriark och FREDA.
 • Utbildning inom relationsterapi
 • Våld i nära relation, hedersrelaterat hot och våld, mäns våld mot kvinnor.

 

Erfarenhet

 • Över 10 års erfarenhet arbete med målgruppen.
 • Mycket erfarenhet av olika kulturer, bland annat har vår personal bott och levt i Nordafrika under långa perioder

 

Specialiserade områden

 • Hedersrelaterat hot och våld
 • Skuld- och skamkänslor
 • Hot och våld i nära relationer
 • Multikulturella miljöer

 

Kollektivboende har nu öppnats

Kontakta oss för mer info