Riksorganisationen för skyddade boenden i Sverige

ROBS är en riksorganisation för skyddade boenden i Sverige som hjälper med förmedling av platser, utbildar både myndigheter och skyddade boenden och skapar ett nätverk av skyddade boenden som delar med sig av erfarenhet och kunskap. Vi på Women’s Rights är väldigt stolta över att vara med i grundandet av ROBS och ser fram emot att se organisationen växa och tillföra till Sveriges skyddade boenden.

ROBS förmedlar platser åt skyddade boenden som är medlemmar, vilket gör det lättare och smidigare för alla involverade, men det primära syftet med organisationen är inte effektiviteten. Vi som skapade ROBS känner att det finns en avsaknad av en etablerad standard som skyddade boenden i Sverige måste följa och det vill vi förändra. Vi anser att utsatta människor förtjänar professionell hjälp. Ens boende påverkar ens liv väldigt starkt, särskilt om man är i ett utsatt läge och därför måste de skyddade boenden som är medlemmar följa vissa krav för att garantera att deras omsorgstagare får ett värdigt liv. Detta innebär att de bland annat måste utse en egen kontaktperson för varje placering, barn i boendet ska komma igång med förskola/skola så fort som möjligt och boendet ska hjälpa vuxna komma ut i aktivitet så fort detta anses vara lämpligt.

Grupp i föreläsning hos Robs

För att stärka sina medlemmar erbjuder ROBS även tillgång till föreläsningar, konferenser och andra utbildningar.
Material om de skyddade boendenas utveckling i Sverige, statistik om placeringar i Sverige och utbildningspaket erbjuds också, vilket kan vara ett särskilt stort stöd för nystartade skyddade boenden.
ROBS och nätverket av skyddade boenden som ingår i organisationen ska tillsammans jobba mot det gemensamma målet att ge utsatta människor ett bra hem och liv.

Om du är intresserad av att läsa mer om ROBS, bli medlem eller om du kommer från en myndighet och behöver hjälp med att hitta kvalitativa boenden kan du klicka på länken nedan.